0314362990 [javascript protected email address]
U kunt gebruik maken van de zoekbalk of onderstaande navigatie
Headerafbeelding

Disclaimer

Door deze website te bezoeken en de op deze website aangeboden informatie te lezen, ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Mocht je problemen ondervinden of vragen hebben over de inhoud van de website, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail.*

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Dit is een website van Zorggroep Achterhoek. Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Auteursrechtenbeleid

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het de gebruiker van deze website niet toegestaan beeldmateriaal of informatie die op deze website worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken. Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Zorggroep Achterhoek Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Zorggroep Achterhoek. Deze kun je aanvragen door middel van het sturen van een e-mail.*

Privacybeleid

Zorggroep Achterhoek respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Zorggroep Achterhoek conformeert zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens

De eventueel verstrekte persoonsgegevens gebruikt Zorggroep Achterhoek alleen voor het in behandeling nemen van een verzoek om informatie, een aanmelding of een klacht. Op de website wordt gebruik gemaakt van aanvraagformulieren, sollicitatieformulieren en aanmeldformulieren. Wij verstrekken persoonsgegevens niet aan derden zonder toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Privacyreglement Cliëntgegevens

Lees hier het Privacyreglement Cliëntgegevens van Zorggroep Achterhoek.

Inzien van gegevens

Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om je persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kun je contact met ons op nemen. Indien je op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per e-mail, dan kun je te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende e-mail.

Je hebt de mogelijkheid om je aan te melden voor een digitale nieuwsbrief. Indien je op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kun je deze te allen tijde afmelden middels de link onderaan de nieuwsbrief.

Bewaartermijn

Zorggroep Achterhoek bewaart gegevens niet langer dan voor de verwerking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt nodig is, tenzij het onderdeel is van een overeenkomst tussen persoon en Zorggroep Achterhoek.

Beveiligen van persoonsgegevens

Zorggroep Achterhoek neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Beveiliging

Doordat de website op een Secure Server draait bent u ervan verzekerd dat de gegevens die van- en naar je computer worden verzonden door niemand kunnen worden onderschept of gelezen. Een Secure Server is een absolute vereiste voor websites waar bezoekers hun adresinformatie (of andere gevoelige) gegevens online doorgeven.

Voor privacy gerelateerde vragen kunt u contact opnemen.