0314362990 [javascript protected email address]
U kunt gebruik maken van de zoekbalk of onderstaande navigatie

Diensten

Wij bieden begeleiding bij wonen, leven en dagbesteding. Mensen kunnen, afhankelijk van hun zorgvraag, bij ons intramuraal groepswonen, zelfstandig wonen met 24/7 begeleiding aanwezig en zelfstandig wonen met begeleiding in nabijheid. Wij bieden ambulante zorg aan mensen die extramuraal zelfstandig wonen. Daarnaast bieden we dagbesteding aan mensen. Al deze diensten worden geboden om de zelfredzaamheid van mensen te vergroten.

Begeleiding

Mensen die een zorgvraag hebben maar wel zelfstandig wonen bieden wij ambulante begeleiding aan. Zorggroep Achterhoek kijkt naar de persoonlijke situatie en mogelijkheden. Met een persoonlijk begeleider werken cliënten aan doelen. Wij hebben de deskundigheid in huis om helpen bij verschillende leefgebieden. Voorbeelden van doelen zijn zelfstandig meedoen in de maatschappij, omgaan met emoties, huishouden op orde krijgen of een fijn gezinsleven. Samen gaan we aan de slag om meer zelfredzaamheid te ontwikkelen. Voor mensen die door omstandigheden kwetsbaar zijn is ondersteuning belangrijk om zelfstandig te kunnen leven. Wij ondersteunen om de goede keuzes te maken, zelfredzaam te zijn en op een prettige manier een eigen leven te leiden in onze samenleving.

Wonen

Wonen op een plek waar iemand zich veilig en thuis voelt, is belangrijk voor iedereen. Voor sommige mensen is zelfstandig wonen nog lastig. Zorggroep Achterhoek heeft daarom meerdere woonlocaties waar 24/7 mensen ondersteund worden bij wonen. We geloven in de mogelijkheden van mensen en bieden daarom zorg die daar bij past. Ons doel is bij iedereen meer zelfredzaamheid te bereiken door het maken van eigen keuzes. Sommige mensen hebben ondersteuning nodig bij basisvaardigheden bij zelfredzaam wonen. Maar het kan ook zijn dat mensen wel zelfstandig kunnen wonen, met begeleiding in de buurt. Dit kan met aanwezigheid van begeleiding in het zelfde complex of begeleiding in nabijheid. We bieden de volgende mogelijkheden voor wonen:

  • Groepswonen (De Elzen)
  • Zelfstandig wonen met begeleiding in nabijheid ( De Veste en De Buizerd)
  • Zelfstandig wonen met 24/7 begeleiding (vanaf maart 2021 Groenendaal)

Dagbesteding

Meedoen in de maatschappij begint bij een zinvolle invulling van de dag. Door structurele dagbesteding wordt de aansluiting naar de maatschappij, werk en opleiding beter. Met dagbesteding werken we aan structuur, bereik je mooie dingen waar je trots op kan zijn en ontmoet je andere mensen. Wij bieden verschillende mogelijkheden voor dagbesteding en kijken daarbij nar de persoonlijke situatie van de cliënt. We bieden dagbesteding op onze locatie in Doetinchem en we bieden een beweegprogramma.

Productenboek

Download onderstaand een overzicht van al onze gecontracteerde diensten per locatie.