0314362990 [javascript protected email address]
U kunt gebruik maken van de zoekbalk of onderstaande navigatie

Klachten

Klachten

Wij doen er alles aan om de beste zorg te leveren. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent of dat je ergens mee zit. Dit horen wij dan graag, zodat wij hier iets aan kunnen veranderen. Je kan bij verschillende mensen om hulp vragen. Het beste kan je eerst gaan praten met de persoon die betrokken is bij de situatie waarover je niet tevreden bent. Jouw begeleider of de zorgmanager kan jou hierbij mogelijk helpen.

Wij werken met een klachtenregeling. Hierin staat beschreven op welke manier wij omgaan met jouw klacht. Hieronder kun je er meer over lezen en hier kun je de ZGA Klachtenprocedure downloaden.

Vertrouwenspersoon

Wil je de klacht niet met de betrokken persoon bespreken, of wil je hierbij hulp? Heb je andere vragen of problemen? Dan kan je bij de cliëntvertrouwenspersoon terecht. Zij luistert en helpt bij het zoeken naar een oplossing. De vertrouwenspersoon gaat vertrouwelijk om met vragen en problemen. Dat betekent dat de vertrouwenspersoon alleen met jou over je vraag of probleem praat.

Lees meer over de vertrouwenspersoon

Klachtenfunctionaris

Kom je er zelf niet uit? En kan de vertrouwenspersoon jou ook niet helpen? Dan kan je contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Deze geeft advies en helpt je bij je klacht. Wil je een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris dan kan dat schriftelijk. Stuur een e-mail of een brief.

E : klachten@zgachterhoek.nl

Geschillencommissie

Komen we er samen niet uit, dan kan je naar de Geschillencommissie. De Geschillencommissie is onpartijdig en onafhankelijk. Zij beoordelen de klacht en proberen dit op te lossen. Je kan alleen naar de Geschillencommissie als je eerst de klacht met ons hebt besproken.

De Geschillencommissie doet een officiële uitspraak en deze is bindend. Dat betekend dat je niet in beroep kan gaan als je het niet eens bent met de uitspraak.

www.degeschillencommissie.nl

Klachten van derden

Ben je buurtbewoner of op een andere manier betrokken bij onze organisatie en heb je een klacht over cliënten, medewerkers of werkzaamheden van onze organisatie. Dan kan je direct contact met ons opnemen.