0314362990 [javascript protected email address]
U kunt gebruik maken van de zoekbalk of onderstaande navigatie
Headerafbeelding

Privacy

Zorggroep Achterhoek respecteert de privacy van de gebruikers van deze website. We dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Wij volgen daarbij de wetgeving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens op deze website

Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens valt alles waardoor wij kunnen zien óf waardoor we kunnen achterhalen dat jij het bent. Dit zijn directe persoonsgegevens, zoals je naam, e-mailadres en telefoonnummer, maar ook gegevens waardoor we gemakkelijk kunnen achterhalen dat bepaalde gegevens of acties bij jou horen, zoals je IP-adres. Wanneer je een formulier invult op de website of zelfs wanneer je alleen onze website bezoekt, geef je ons de beschikking over jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die verstrekt worden gebruikt Zorggroep Achterhoek alleen voor het in behandeling nemen van een verzoek om informatie, een aanmelding of een klacht. Op de website wordt daarvoor gebruik gemaakt van een formulier. Wij verstrekken persoonsgegevens niet aan derden zonder toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Waar gebruiken we jouw gegevens voor?

Om in contact te komen kun je een contactformulier invullen op deze website, wij vragen dan jouw naam, emailadres en telefoonnummer. Zodat we je goed kunnen bereiken om jouw vraag, aanmelding of klacht te kunnen behandelen. Om jouw verzoek efficiënt te kunnen behandelen vragen we daarbij om een bericht achter te laten. Wanneer je het contactformulier invult en de hierboven genoemde data aan ons verstrekt, geef je toestemming om deze te gebruiken voor het onderhouden van contact. De gegevens die je aan ons toevertrouwt via het contactformulier verstrekken we niet aan derden.

Zorggroep Achterhoek verstuurt een digitale nieuwsbrief. Door een link onderaan deze nieuwsbrief kan men zich afmelden als deze ongewenst ontvangen wordt.

Jouw rechten

Te kan ten allen tijde mag je ons verzoeken om je eigen persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kan men contact met ons op nemen.

Wanneer je gegevens achterlaat geef je toestemming om bepaalde acties uit te voeren en om (in sommige gevallen) persoonsgegevens op te slaan. Je kunt deze toestemming te allen tijde ook weer intrekken. Wanneer je jouw toestemming wilt intrekken, kun je contact met ons opnemen.

Bewaartermijn


Zorggroep Achterhoek bewaart gegevens niet langer dan voor de verwerking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt nodig is, tenzij het onderdeel is van een overeenkomst tussen persoon en Zorggroep Achterhoek.

Beveiligen van persoonsgegevens


Zorggroep Achterhoek neemt de bescherming van gegevens serieus om misbruik, verlies en onbevoegde toegang van persoonsgegevens tegen te gaan. Als er vermoedens zijn dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Klacht indienen


Wanneer je het niet eens bent met de wijze waarop Zorggroep Achterhoek omgaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je een klacht bij ons indienen. Wanneer wij er onderling niet uitkomen heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hieronder is onze privacyverklaring te downloaden. Voor privacy gerelateerde vragen kan men contact opnemen.

Privacyverklaring downloaden