0314362990 [javascript protected email address]
U kunt gebruik maken van de zoekbalk of onderstaande navigatie

Vergoeding & Eigen bijdrage

Zorggroep Achterhoek verleent zorg aan mensen die vallen onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ), Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) en de Jeugdwet. Mensen komen in aanmerking voor onze zorg wanneer er een indicatie is van het CIZ of een beschikking van de gemeente.

Eigen bijdrage

Als je zorg krijgt vanuit de WLZ of WMO, dan kan een eigen bijdrage gevraagd worden. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) stelt deze eigen bijdrage vast en ontvangt deze. Hoeveel eigen bijdrage je betaalt is afhankelijk van de vorm van de ondersteuning, je inkomen en/of vermogen, leeftijd, gezinssamenstelling en indicatie. Je kan de hoogte van de eigen bijdrage laten berekenen op de website van het CAK.

Wie betaalt wat?

Ben jij in zorg bij Zorggroep Achterhoek? Dan kan het zijn dat Zorggroep Achterhoek bepaalde kosten dekt. Deze worden betaald uit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Niet alles kan hiervan worden betaald. Sommige diensten zijn voor je eigen rekening, zoals de telefoonrekening van je mobiele telefoon. In de 'Wie betaalt wat?' folders staat op een rijtje welke diensten worden betaald door Zorggroep Achterhoek en wat voor eigen rekening is.

Vragen?

De meest voorkomende zaken staan in deze folders, maar natuurlijk niet alles. Voor specifieke vragen kun je je begeleiding vragen of contact opnemen.

Contact opnemen