0314362990 [javascript protected email address]
U kunt gebruik maken van de zoekbalk of onderstaande navigatie

Kwaliteit

Visie op Kwaliteit

Kwaliteit van zorg, dat vinden wij belangrijk. Goede zorg betekent voor ons dat de zorg is ingericht naar jouw wensen en voorkeuren en jij zelf de regie hebt. Goede zorg betekent ook dat onze begeleiders deskundig zijn en je een vertrouwensband met elkaar kan opbouwen. Alleen op deze manier kan je samen werken naar zelfredzaamheid, door het behalen van jouw persoonlijke doelen.

Dagelijks werken wij hard om onze dienstverlening verder te ontwikkelen en waar mogelijk te verbeteren. Dit doen wij door te leren en te verbeteren in de praktijk. Om onze kwaliteit te waarborgen werken wij met verschillende systemen en kwaliteitseisen.

Certificering

Sinds 2016 zijn wij ISO 9001 gecertificeerd. ISO 9001 is een kwaliteitskeurmerk. Dit betekent dat wij volgens vastgestelde procedures en richtlijnen werken. Daarbij is de kwaliteit van zorg leidend. Het uitgangspunt is dat wij continu kijken hoe we kunnen verbeteren. Zo voeren wij binnen de hele organisatie risico inventarisaties uit, analyseren we incidenten, meldingen en klachten en bespreken we regelmatig met elkaar hoe het gaat en wat er beter kan.

Jaarlijks wordt onze organisatie door een extern bureau getoetst of wij voldoen aan de richtlijnen.

Kwaliteitskader

Het kwaliteitskader Gehandicaptenzorg is een lijst met afspraken over wat goede zorg is. Het geeft duidelijkheid aan wat jij mag verwachten van de zorg en het helpt onze medewerkers en organisatie om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Het kwaliteitskader bespreekt 3 onderwerpen:

  • de zorg die jij nodig hebt
  • jouw mening over de zorg die je krijgt
  • de begeleiders die over hun werk praten

Ieder jaar maken wij een kwaliteitsrapport waarin we vertellen over de kwaliteit van zorg en hoe we dit verbeteren.

Cliënt ervaringen

Wat vind jij belangrijk en hoe sluit onze zorg en begeleiding hier op aan? Dat onderzoeken wij met behulp van het instrument “Dit vind ik ervan!”.

Door een open gesprek te voeren met de begeleider, onderzoek je samen wat jij van bepaalde onderwerpen vindt. Zo kunnen wij onze zorg hierop aanpassen. Op deze manier meten wij cliënt ervaringen en kunnen wij ook onze organisatie verbeteren. De resultaten zijn terug te lezen in het kwaliteitsrapport.

Klachten

Ben je niet tevreden of is er iets misgegaan, dan horen wij dat graag. Door ons te vertellen waar je mee zit, kunnen wij dit proberen op te lossen en te verbeteren.

Meld je klacht

Lees hier ons kwaliteitsrapport.