0314362990 [javascript protected email address]
U kunt gebruik maken van de zoekbalk of onderstaande navigatie

Medezeggenschap

Cliëntenraad

Vaak hebben besluiten binnen onze organisatie invloed op het leven van cliënten. Cliënten kunnen meepraten en meebeslissen over belangrijke onderwerpen. Onze cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten van Zorggroep Achterhoek. Ze geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het management over onderwerpen die voor de cliënten relevant zijn. Zo vraagt het management feedback aan de cliëntenraad en draagt de cliëntenraad belangrijke onderwerpen aan.

De cliëntenraad komt een aantal keren per jaar bij elkaar om te praten over deze onderwerpen. Jaarlijks is er een overleg met het bestuur en de Raad van Commissarissen.

Contact

Heb je een vraag, of wil je een idee insturen? Mail dan de cliëntenraad! Clientenraad@zgachterhoek.nl

Veelgestelde vragen
  • Ja dat kan! Neem dan contact op met jouw begeleider.

  • Onze cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten van Zorggroep Achterhoek.

Meer veelgestelde vragen
Contact met cliëntenraad

Heb je een vraag voor de cliëntenraad? Of wil je iets bespreekbaar maken? Neem dan contact op per mail of via het contactformulier. Dan neem de cliëntenraad zo snel mogelijk contact op met jou.