0314362990 [javascript protected email address]
U kunt gebruik maken van de zoekbalk of onderstaande navigatie

Update coronacrisis

Update coronacrisis

De huidige maatregelen van de overheid omtrent de corona crisis brengen uitdagingen met zich mee, zeker voor onze doelgroep. De komende tijd blijven wij onze zorg inzetten voor cliënten. Juist nu, is het van cruciaal belang dat de zorg voor onze cliënten gecontinueerd blijft. We zijn er ons bewust van dat het coronavirus risico’s met zich mee brengen, daarom hebben ook wij als organisatie een aantal maatregelen getroffen voor onze medewerkers en cliënten.

Dit betekent dat wij natuurlijk de maatregelen van het RIVM in acht nemen en extra aandacht hebben voor de hygiëne van medewerkers en cliënten. Tevens bekijken wij de situatie van dag tot dag en blijven we acteren op de situatie. Dit kan betekenen dat er wijzigingen worden aangebracht in de maatregelen indien dit vereist is. De volgende maatregelen hebben wij als organisatie in acht genomen:

Op ons hoofdkantoor werkt onze staf met een aangepast rooster. Hierdoor zullen enkele medewerkers vanuit huis werken, maar blijven er op ons hoofdkantoor tijdens kantooruren medewerkers bereikbaar;
Als medewerkers en/of hun huisgenoten klachten m.b.t. griepverschijnselen en/of koorts en/of luchtwegklachten blijven medewerkers thuis;
Onze medewerkers zijn op de hoogte van de mogelijkheid om te testen;
Onze medewerkers wordt het mogelijk gemaakt om thuis te werken en op afstand te vergaderen. Hiervoor bieden we verschillende technische middelen;
Niet urgente vergaderingen van medewerkers met externen worden tijdelijk opgeschort of online gerealiseerd via onder andere Microsoft Teams;
Indien de cliënt symptomen heeft, wordt huisbezoek m.b.t. de ambulante zorg vermeden maar wordt er wel contact onderhouden door middel van verschillende andere middelen;
Cliënten worden door begeleiders en een cliëntbrief op de hoogte gebracht van de maatregelen omtrent het coronavirus;
Voor cliënten zijn wij vierentwintig uur per dag bereikbaar;

Dagbestedingslocatie:

De dagbestedingslocatie blijft open voor urgente zorg, maar onder strenge voorwaarden;

Intramurale zorg:

Er wordt geen extern bezoek toegelaten;

Er wordt geen extern bezoek toegelaten;
Voor onze cliënten in intramurale setting bieden wij dagbesteding op locatie;
Cliënten worden ontmoedigd buiten locatie op bezoek te gaan.

Voor verdere vragen zijn wij telefonisch of per mail bereikbaar.